Juridisch advies

Juridische vraagstukken zijn vaak complex en fouten op juridisch gebied zijn snel gemaakt wanneer u zich niet goed laat adviseren. Wilt u daarom advies op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht of hulp bij incassoproblemen dan kunt u bij ons terecht. Hieronder een opsomming van onze mogelijkheden om u te adviseren:

Advies inzake arbeidsrecht:

-          Beoordelen en/of opstellen arbeidsovereenkomsten

-          Beoordelen en/of opstellen beëindigingsovereenkomsten

-          Hulp bij ontbindingsprocedure UWV

-          Overige arbeidsgerelateerde vragen: vakantiedagen, ziekte, loon

 

Advies inzake contractenrecht:

-          Beoordelen van contracten van leveranciers (met uitzondering van gespecialiseerde contracten op het gebied van bijvoorbeeld ICT of energie)

-          Advies inzake geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten (huur, arbeid, etc. )

 

Incasso ondersteuning zoals het versturen van sommatiebrieven aan uw niet betalende klanten.